Educatief materiaal

Wilt u voor uw bedrijf materiaal dat aansluit bij de kinderen in de basisschoolleeftijd?
Wilt u een plan maken gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd?
Wilt uw instelling lessen geven voor leerlingen van de basisschool?

Dan kan ik u ondersteunen!
Middels een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek hoor ik graag wat het doel is, wat de verwachtingen zijn en wat het tijdspad is. N.a.v. het gesprek ontvangt u een offerte, waarna u kunt beslissen of we samen aan de slag kunnen.

Zo hoop ik, in goede samenwerking, uw bedrijf weer een te maken.

Klik hier voor meer informatie of neem contact met mij op.

Groepslessen stapjewijzer met taal en rekenen

Bent u op zoek naar een educatieve invulling voor uw programma waarbij de kinderen vooral ook veel plezier hebben?
Vindt u het belangrijk dat kinderen bewegen en spelen met andere kinderen?
Wilt u kinderen een boost geven bij het aanleren van de basis van het rekenen en de taal?

Dan zijn de groepslessen ”stapjewijzer met taal en rekenen” iets voor uw bedrijf of school.
Tijdens deze groepslessen gaan ik in een groepje van 6-10 kinderen aan de slag met bewegingsactiviteiten. In een speelzaal of een gymzaal gaan de kinderen rond een specifiek onderwerp, zoals de tafels, werkwoordspelling en algemene spelling aan het werk. De lessen zijn bedoeld, om stof die in de klas is behandeld, op een andere manier en intensief in te oefenen. Door de verschillende vormen van bewegend en spelend bezig zijn, zal de leerstof anders worden opgenomen.

Middels een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoor ik graag wat uw verwachtingen zijn en welke invulling u wenst. N.a.v. het gesprek ontvangt u een offerte, waarna u kunt beslissen of de lessen in uw programma passen.

Samen kunnen wij de kinderen weer een  maken!

Klik hier voor meer informatie over de groepslessen of neem contact met mij op.