Individuele bijles

Heeft uw kind moeite om mee te komen op school?
Of wilt u uw kind op een andere manier een stapje wijzer maken?

Dan zijn de 1 op 1 bijlessen iets voor uw kind.

Samen met u, als ouders, bepalen we waarbij uw kind hulp nodig heeft en wat het doel wordt van de bijlessen. Dit kan op alle vakgebieden van de basisschool zijn, van rekenen tot schrijven en van leren leren tot de motoriek. Soms heeft uw kind aan slechts 1- 5 lessen genoeg om een te worden en kan het van daaruit weer zelf nieuwe stappen gaan zetten.

Klik hier voor meer informatie

Groepslessen stapjewijzer met taal en rekenen

Wilt u uw kind een boost geven bij het aanleren van de basis van het rekenen en de taal?
Kost het uw kind veel tijd en moeite om kennis, zoals tafels of de stappen bij werkwoordspelling, eigen te maken of meer automatisch te maken?
Heeft uw kind behoefte aan anders leren?
Houdt uw kind van spelen met andere kinderen? 

Dan zijn de groepslessen “stapjewijzer met taal en rekenen” iets voor uw kind.

Tijdens deze groepslessen gaat uw kind in een groepje van 6-10 kinderen aan de slag met bewegingsactiviteiten.  In een speelzaal of een gymzaal gaan ze rond een specifiek onderwerp, zoals de tafels, werkwoordspelling en algemene spelling aan het werk. De lessen zijn bedoeld, om stof die in de klas is behandeld, op een andere manier en intensief in te oefenen. Door de verschillende vormen van bewegend en spelend bezig zijn, zal de leerstof anders worden opgenomen.

Klik hier voor meer informatie