De bijles is een 1 op 1 situatie. Samen met ouders bepalen we waar het kind ondersteuning nodig heeft en wat het doel wordt van de lessen. Dit kan op alle vakgebieden van de basisschool zijn, van rekenen tot schrijven en van leren leren tot de motoriek. Soms heeft een kind aan slechts 1- 5 lessen genoeg om een stapje wijzer te worden en kan het van daaruit weer zelf stappen gaan zetten.

Bij het eerste gesprek bekijken we samen op welke locatie, welke dag en welk tijdstip we de lessen het beste kunnen doen. We bespreken het doel en maken een inschatting van de hoeveelheid lessen die nodig zijn. Hierna volgt een evaluatie.

Kosten: € 40,00 per uur (waarvan 45 minuten les + 15 minuten voorbereidingstijd)