Groepsles stapjewijzer met taal en rekenen

Tijdens deze groepslessen gaan de kinderen in een groepje van 6-10 in een speelzaal of een gymzaal aan de slag met bewegingsactiviteiten rond een specifiek onderwerp, zoals de tafels, spelling en werkwoordspelling. De lessen zijn bedoeld om stof die in de klas is behandeld op een andere manier en intensief in te oefenen. Door in verschillende vormen bewegend en spelend bezig te zijn, zal de leerstof beter blijven hangen en worden ze weer een stapje wijzer.

De groepslessen worden standaard aangeboden in een serie van 5 lessen van 1 uur. In de les krijgen de kinderen huiswerk mee om thuis mee te oefenen. Dit zijn spelletjes en oefeningen die leuk zijn voor het hele gezin.

Een lessenserie is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht de leeftijd en of ze wel of niet eerder hebben deelgenomen aan een lessenseries. De leerstof dient wel al behandeld te zijn in de klas.

Middels een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoor ik graag wat uw verwachtingen zijn en welke invulling u wenst.
N.a.v. het gesprek ontvangt u een offerte, waarna u kunt beslissen of de lessen in uw programma passen.